Amazon introduceert nieuw Machine Learning platform

Amazon Web Services (AWS) introduceert Machine Learning, een managed dienst waarmee het voor elke ontwikkelaar makkelijk wordt om historische data te gebruiken om hiermee voorspellende modellen uit te voeren. Deze modellen kunnen voor een breed scala aan doelen worden ingezet, zoals het detecteren van problematische transacties, het voorkomen van klantverloop en het verbeteren van klantondersteuning, zo beweert AWS.

De dienst is gebaseerd op machine learning technologie die nu al door ontwikkelaars bij Amazon wordt gebruikt om meer dan 50 miljard voorspellingen per week te doen. Een API en een handleiding helpt gebruikers van Amazon Machine Learning bij het creatieproces en het fine tunen van machine learning modellen zodat de dienst gebruikt kan worden om voorspellingen naar boven te halen.

AmazonML

Amazon Machine Learning is geïntegreerd met Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)Amazon Redshift en Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), waardoor het mogelijk wordt voor de klant om te werken met de data die ze al in de AWS cloud hebben opgeslagen.

Meer informatie over Amazon Machine Learning staat op: http://aws.amazon.com/machine-learning.

Bron: dutchitchannel.nl

Toegang tot open data overheid blijft achter

De Nederlandse overheid lijkt geen gebruik te maken van de open data die zij zelf beschikbaar stellen. Deden zij dit wel, dan zouden zij kunnen constateren dat 14% van de door henzelf opengestelde datasets niet toegankelijk is doordat zij geen één werkende link hebben.

Dit blijkt uit onderzoek van de Open State Foundation.

De onlangs gelanceerde upgrade van het open dataportaal van de overheid bestaat voor een groot deel uit verwijzingen naar datasets van het Centraal Bureau voor de Statistiek (3.623) en het Nationaal Georegister (2.560). De kwaliteit is ten opzichte van vorig jaar weliswaar verbeterd maar nog steeds werken van de datasets naar het Nationaal Georegister 888 (34,6%) links niet. Het Centraal Bureau voor de Statistiek scoort het best in de kwaliteit, alle links werken. Van de 345 overige datasets hebben 31 datasets geen enkele werkende link (8,9%).

13 Gemeenten

Er zijn weinig tot geen datasets te vinden van de grootste ministeries. Ook decentrale overheden hebben de weg naar het dataportaal van de rijksoverheid nog niet gevonden. Uitgezonderd 16 datasets van de Europese Commissie, zijn er op het portaal 329 datasets van ministeries, gemeenten en een aantal andere overheidsorganisaties te vinden. Hiervan bestaat iets minder dan de helft uit datasets van ministeries en zijn 141 datasets van 13 gemeenten te vinden.

Van slechts 13 gemeenten die datasets hebben aangemeld via het portaal, hebben Nijmegen (23%), Amsterdam (16%) en Den Haag (13%) de meeste datasets.

Onvolledig
Wat opvalt is dat datasets van verschillende overheidsorganisaties niet volledig zijn of structureel worden bijgewerkt. Zo biedt de Kiesraad via data.overheid.nl wel de verkiezingsuitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van 2011, de gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 maar niet alle historische uitslagen. Ook andere relevante data van de Kiesraad zoals open kandidatenlijsten ontbreken.

Bron: gemeente.nu