Fuzzy metadata

Metadata worden steeds belangrijker bij het ontwerpen van een website. We willen geen navigatie meer die één op één een afspiegeling is van de manier waarop we de content aan de achterkant (manager) hebben georganiseerd. Daarom willen we metadata gebruiken om over de content heen een nieuwe  structuur aan te brengen die  beter aansluit op de verwachtingen en het jargon van de bezoeker.

Probleem is vaak het toekennen van metadata. Met welke metadata moeten we content nu precies categoriseren? Gaat het over Economie, gaat het over Politiek, gaat het over Sport? Vragen waarmee een redacteur kan worstelen en waarop niet zomaar 123 een antwoord is te geven.

Mix

In veel gevallen gaat het om onderwerpen die bijvoorbeeld een mix zijn van Economie en Politiek of Economie, Sport en Politiek, enzovoort. De voor de hand liggende oplossing is de redacteur de mogelijkheid te geven om meer dan één smaak toe te kennen aan het onderwerp. Met gevolg dat het onderwerp de categorieën Economie, Politiek en Sport krijgt toegekend en alle categorieën even zwaar meetellen. En dat willen we eigenlijk niet.

Formule 1 sponsoring

Stel je hebt een onderwerp in het sporthoekje dat gaat over het sponsoren van Formule I races. Het onderwerp heeft te maken met Economie (sponsoren van evenementen kan voor bedrijven economisch interessant zijn). Het heeft uiteraard te maken met Sport en Vermaak en ook met Politiek omdat in het artikel aandacht wordt besteed aan het voorstel van de regering om de fiscale aftrekbaarheid van de sponsorgelden te verruimen. Met de standaard aanpak worden de metadata categorieën Economie, Politiek en Sport in gelijke mate toegekend. Terwijl we eigenlijk een flink portie Sport, wat Economie en een snuf Politiek willen toekennen aan het onderwerp.

Fuzzy Metadata

De meeste CMS systemen (bijvoorbeeld Smartsite) kennen een slider-control functionaliteit. Hieronder ziet u hem.

FuzzySlider

Hiermee kan een redacteur precies aangeven welke categorieën en in welke mate die van toepassing zijn op het onderwerp. De redacteur kan nu eindelijk de nuance aanbrengen die goede content verdient: met fuzzy metadata.

Regenboog- en stemmingsnavigatie

Stel we nemen in plaats van categorieën zoals Economie, Politiek, Sport en Entertainment, kleuren. Bijvoorbeeld de RGB kleuren. Je kunt dan content een kleurtje geven. Rood voor hot-nieuws, Blauw voor zakelijk nieuws, Groen voor projectinformatie en uiteraard allerlei andere kleurcombinaties. Hiermee kan de redacteur naar believen of volgens afspraak de content kleuren.

Aan de voorkant van de site, geven we de bezoeker ook de slider-control. De bezoeker bepaalt dan zelf wat hij of zij wilt zien. Koppel je de kleur aan een stemming dan kan de bezoeker afhankelijk van zijn stemming de site doorkruisen. Is de bezoeker een beetje geagiteerd, dan kan de slider naar rood en komen alle hot-items te voorschijn. Is de bezoeker op zoek naar zakelijk informatie dan gaat de slider naar blauw en wordt alleen zakelijke informatie getoond.

Het aardige is dat we hiermee alternatieven voor websitenavigatie hebben. Weer eens wat anders dan al die menu’s en buttons waarop we moeten klikken. Zo ziet u maar weer: er zijn meer dingen mogelijk om te navigeren dan we dachten. Nu nog wachten op een opdrachtgever die dit helemaal ziet zitten.