Zwangerschap in Ghana App

Zwanger in Ghana
In een ver verleden hebben we ons in het kader van MVO bezig gehouden met een project rondom het begeleiden van zwangerschap op het platteland in het noorden van Ghana. Het idee was om een app te ontwikkelen waarmee zowel moeder- als geboortesterfte sterk gereduceerd zou worden. De bedoeling was dat deze app door lokale vroedvrouwen (Traditional Birth Attendants, TBA) gebruikt zou worden.

Traditional
Met de app zou de kennis bij het begeleiden van zwangerschap en geboorte op een hoger peil gebracht worden. Achterliggende gedachte was dat er minder beroep gedaan zou worden op de traditionele methoden van zwangerschapsbegeleiding. Deze methoden botsten nogal eens met de huidige gezondheidsinzichten. De relatief hoge sterftecijfers onder moeders en pasgeborenen waren vermoedelijk voor een belangrijk deel te wijten aan die traditional methoden.

Zwangerschap App Ghana Traditional Birth Attendant TBA CMEdge  Zwangerschap App Ghana Traditional Birth Attendant CMEdge  Zwangerschap App Ghana Traditional Birth Attendant CMEdge

Diagnose TBApp
Het resultaat van het project was een gedegen businessplan en een opzet voor de app. De app was gebaseerd op een diagnostische aanpak van mogelijke zwangerschapsproblemen. Praktisch probleem is dat er in het noorden van Ghana een paar honderd talen gesproken wordt en daarmee verviel het gebruik van teksten als navigatiemiddel.

Interface
Door gebruik te maken van beelden en slide-controles hebben we de interface maximaal ingericht op universele herkenning van begrippen, symbolen en het intuïtief invoeren van waarden (schuifregelaar). Voor een specifieke diagnose is een mock-up gemaakt. In de video hieronder kun je het resultaat zien.
Qua interface is het een prachtige oplossing die zeker ook in andere diagnostische app’s bruikbaar is.

Zo zie je maar weer dat een MVO project ook prachtige zaken kan opleveren.