Het testen van content

Bij het ontwerpen, implementeren en uitrollen van een website worden er verschillende soorten tests toegepast. Denk aan usability-tests, security- en SEO tests. Het testen van content wordt eigenlijk nooit gedaan. Want hoe zou je content kunnen testen? In een artikel op alistapart.com staat een aardige aanpak hoe je dit zou kunnen doen.

Wat is nu het belangrijkste van een tekst, van content? Dat het gelezen en begrepen wordt. Dat is de essentie van het verwerken van content. En daarvoor zijn verschillende tests beschikbaar. Een daarvan is de Cloze test.

Cloze test
Hoe werkt die test? Neem een tekst van ongeveer 150 – 300 woorden. Vervang elk 5e woord door spaties (of door …..). Leg de tekst voor aan een aantal lezers uit je doelgroep en laat hen de weggelaten woorden invullen. Houd de score bij door het aantal goede antwoorden te delen door het aantal weggelaten woorden.  Een score van 60% of hoger blijkt een goede indicatie te zijn voor de begrijpelijkheid van de tekst.

Of deze test praktisch is, is een tweede. Immers alle te publiceren content door de Cloze test halen lijkt me niet haalbaar. Maar als je ervanuit gaat dat (delen) van de content die je op de website publiceert, min of meer vaste kenmerken heeft als inhoud (onderwerpen), zinsopbouw, stijl, omvang van de tekst, dan kun je wel een aantal representatieve teksten aan de Cloze test onderwerpen.
Daarmee heb je dan een indicatie of jouw content bij de doelgroep wel of niet aankomt.