Process Mining en bezoekersgedrag

Het analyseren van het bezoekersgedrag op een website is een van de fundamenten van content-marketing en content-targeting. Daarvoor zijn verschillende tools beschikbaar zoals Google Analytics. Een softwaretool die misschien niet voor de hand ligt maar wel goed toepasbaar is, is de Process Mining tool Disco van Fluxicon. Disco is een applicatie waarmee processen geanalyseerd kunnen worden. We kunnen het gedrag van een bezoeker zien als een proces. Immers tijdens een sessie voert hij verschillende acties uit, namelijk het bezoeken van pagina’s op een website. Voor een ‘process-mining’ analyse heb je drie elementen nodig: Cases, Events en Timestamps. En al deze elementen hebben we tot onze beschikking wanneer we het klikgedrag van een bezoeker vastleggen, namelijk de bezoekerssessie als Case, de bezochte pagina’s als Events en de bezoektijd als Timestamp. Hieronder staat een voorbeeld van dergelijke data.

Importeren we deze data in Disco dan kunnen we een ‘process map’ maken. Hierin zien we het verloop van de bezoeken aan de website. De donker gekleurde pagina’s worden veel bezocht. Ook zie je in dit overzicht langs welke paden de bezoeker de pagina’s bezoekt.

Met Disco kun je Case varianten analyseren. Een Case variant is in onze web toepassing een typisch klik-pad dat door een aantal bezoekers is afgelopen. Disco laat zien welke Case varianten er zijn, welke pagina’s er per Case worden bezocht en door hoeveel bezoekers de Case variant wordt bewandeld. Ook de verdeling in de tijd wordt getoond. Zie de afbeelding hieronder.

Case varianten zijn interessant omdat je hiermee het klikgedrag van bezoekers classificeert in verschillende ‘type klikpaden’. Elke variant stelt in feite de uitvoering van een taak/transactie voor die een groep bezoekers heeft uitgevoerd. Met de filter-functie kun je Case varianten filteren. Bijvoorbeeld dat een pagina of groep van pagina’s altijd voorkomt in het klikpad. Op deze manier kun je succesvolle taken/transacties eruit filteren. Of juist de niet-geslaagde taken/transacties. Een voordeel van het toepassen van een process-mining tool als Disco is dat je het individuele gedrag van bezoekers aan de hand van uitgevoerde ‘Cases’ (lees klik-gedrag)  in kaart brengt en kunt analyseren. Meer weten? Stuur een e-mail naar Info CMEdge.