Zorguitgaven Vektis 2015 met Tableau

Uit de Vektis-gegevens van de zorguitgaven in 2015, zijn aardige patronen te ontdekken. In de afbeelding hieronder zien we zorguitgaven per verzekerd jaar voor verschillende leeftijdsgroepen. We zien bijvoorbeeld dat de zorguitgaven van pasgeborenen, 0-jarigen (1) een factor 5 hoger zijn dan bij 1-jarigen. In 2015 waren de zorguitgaven per verzekerd jaar voor een 0-jarige € 7.101. Voor een 1-jarige zijn de zorguitgaven per verzekerd jaar € 1.401. Het goedkoopst zijn de 5 tot 9-jarigen (2) en na je 50-ste jaar (4) stijgen de zorguitgaven snel. Bij (3) zie je een piekje bij de dertigers. Dat wordt veroorzaakt door vrouwen die rond die leeftijd zwanger raken en kinderen baren. Naarmate we ouder worden, boven de 85 jaar (5) dan vlakt de grafiek wat af. Wat daaraan ten grondslag ligt is moeilijk te zeggen. Waarschijnlijk spelen meerdere oorzaken een rol. Bijvoorbeeld dat mensen die zo’n hoge leeftijd bereiken relatief gezond zijn, dat er minder zorg besteed wordt vanwege het naderend levenseinde of dat de zorgopnamecapaciteit bij personen met zo’n hoge leeftijd, afneemt.

Om wat meer inzicht te krijgen hebben we met Tableau Public wat extra grafieken gemaakt. Elke grafiek heeft filters die je kunt gebruiken. Naast een staafgrafiek zijn er in de tabbladen ook andere presentaties van de gegevens te zien. Om het geheel goed te kunnen zien en te gebruiken, kun je rechtsonder op het Full Screen icoon klikken.

Door de verschillende filters toe te passen zie je onder andere dat per verzekerd jaar de mannen vanaf hun 60-ste levensjaar meer zorguitgaven voor hun rekening nemen dan vrouwen.

Met de parameter ‘Kosten per verzekerd jaar’:

  • Yes = bereken de zorguitgaven per verzekerd jaar (lees per individu)
  • No = bereken de zorguitgaven voor de hele leeftijdsgroep

en met het gebruikmaken van de verschillende filters, kun je zien wat de verschillen zijn per individu of per leeftijdsgroep, geslacht, gemeente of soort zorguitgave (huisarts, specialist, tandarts, etc.). Dit levert leuke inzichten op of bevestigt je (voor)oordelen m.b.t. de zorguitgaven.

LET WEL: de Vektis dataset bevat alleen de zorguitgaven die door de zorgverzekeraars zijn aangemeld/gedeclareerd.